• 0,055 euro/minuut
  • tijdens de vakantie: maximum 22 euro per dag

Indien er 3 kinderen van hetzelfde gezin, gedomiciliëerd op hetzelfde adres, gelijktijdig aanwezig zijn in de opvang, is het 3e kind gratis.

We gebruiken een scansysteem. Op het einde van de maand ontvangt u een factuur die via overschrijving kan betaald worden.

U ontvangt jaarlijks een fiscaal attest.

Indien facturen na een 1e schriftelijke rappel niet worden betaald binnen de voorziene betalingstermijn, zal een administratieve kost van 10€ per factuur aangerekend worden.