Op gewone schooldagen moeten de kinderen niet vooraf ingeschreven zijn. Er is dagelijks opvang voorzien van 6u30 tot 18u30.

We merken jammer genoeg dat er regelmatig kinderen worden opgehaald na het sluitingsuur van de opvang om 18u30; en soms zonder verwittigen. Dit is zeer vervelend, niet alleen voor de kinderen zelf maar ook voor de toezichters.

  • Indien kinderen worden opgehaald na 18u30, verhoogt het tarief naar 0,08€/minuut.
  • Indien de toezichters niet op voorhand telefonisch (via 0465/04 65 98) worden verwittigd dat kinderen na sluitingstijd worden opgehaald , dan zal een bijkomende boete worden aangerekend van 8€.

Op woensdagnamiddag, vrije dagen & vakantiedagen vragen we om kinderen vooraf in te schrijven. We zorgen er immers graag voor dat het aantal toezichters afgestemd is op het aantal aanwezig kinderen zodat er kwaliteitsvolle opvang voorzien kan worden.

  • Via digital inschrijvingsformulier geef je aan wanneer kinderen worden opgehaald op woensdagnamiddag, en dit met een tijdslot van een half uur (vb. tussen 16u en 16u30). Dit onschrijvingsformulier zal maandelijks gemaild worden via smartschool & is ter beschikking op de website.
  • Wijzigingen worden ten laatste doorgegeven op zondagavond voor de daaropvolgende woensdag. Dit kan enkel via een mailtje naar het secretariaat van Peuterleute (peuterleute@gmail.com).

Soms merken we jammer genoeg dat volgende situaties zich voordoen zonder verwittigen:

  • niet-ingeschreven kinderen zijn wel aanwezig tijdens de opvang
  • ingeschreven kinderen zijn niet aanwezig tijdens de opvang

Voor beide situaties zal een boete aangerekend worden van 5€ per half dagdeel als

  • er niet werd ingeschreven voor de uiterste inschrijfdatum of
  • er niet op voorhand werd verwittigd dat kinderen niet aanwezig zullen zijn (bij ziekte volstaat een doktersattest). Verwittigen kan tot 24u op voorhand door te mailen naar de opvang op het emailadres peuterleute@gmail.com of via het contactformulier. Voor alle duidelijkheid: telefonisch annuleren is niet toegestaan en zal niet gelden als reden voor het niet aanrekenen van de boete.